Österreich United States Deutschland Schweiz Sverige
Telefon 08 216315
Internationellt +46(0)8 216315
[email protected]

Värdering av Diamanter

Fyra faktorer – 4 C’s

Våra diamanter har en kvalitet på minst H gällande färg och minst SI2 gällande klarhet, om inte annat anges eller valts.

När en diamant slipats klart måste den värderas för försäljning och till det används fyra faktorer, 4 C’s, som hjälp – colour, cut, carat och clarity dvs. färg, slipning, carat och klarhet. Dessa bestämmer kvaliteten och värdet på en diamant. Det är ett sätt att klassificera diamanter mot varandra. Alla diamanter är sällsynta, men vissa är mer sällsynta än andra - och därmed mer värdefulla.

Färg

förgskala för diamanter

De flesta diamanter är riktigt vita, men många har små antydningar till färg. Diamanter graderas på en färgskala, från D (färglös) till Z. Alla våra diamanter har minst H i färg. Färglösa diamanter är mycket sällsynta och därför mycket värdefulla. Men det finns inga egentliga regler för vilken färg som gör en diamant vacker.

Slipning

bild på hur en diamants slipade delar

Slipningen är den enda av de fyra faktorerna som påverkas av människan. Resterande (färg, klarhet, carat) skapas naturligt när diamanterna bildas i jorden.

Diamantslipning kräver stor skicklighet och utbildning. Sliparen polerar fram små, små ytor som kallas fasetter på den råa oslipade diamanten. Det är i denna process som diamantens olika fasettdelar skapas (på engelska crown, culet, table, girdle och pavilion). Om de olika fasetterna görs i exakta proportioner, så maximeras lystern och elegansen i en diamant. För att slipa fram en perfekt diamant krävs att hantverkaren ofta slipar bort mer än 50% av rådiamanten.

Hos oss på KODEGA finns brilliantslipade stenar som är runda i sin slipning och prinsesslipade stenar som är fyrkantiga i sin slipning men vi har även exempelvis dropp-, oval- och emeraldslipade diamantstenar.

Carat

Carat förväxlas ofta med diamantens storlek trots att det faktiskt är ett mått på dess vikt. Slipningen av en diamant är avgörande för hur den uppfattas. En diamant kan slipas så att den verkar större eller mindre än dess faktiska vikt.

Diamanter med högre carat uppfattas ofta som klarare eller mer gnistrande än diamanter av lägre carat. Detta beror på den prismaeffekt som uppstår då ljuset reflekteras på en större yta. En diamants caratantal är dock bara en av de faktorer som bör beaktas vid bedömningen av kvaliteten på stenen.

En carat (inte att förväxlas med karat - måttet på gulds renhet) motsvaras av 200 milligram. En carat kan också delas in i 100 delar. En 0,75 carats diamant är detsamma som en 75 delars eller en 3/4 carats diamant. Termen carat är ett derivat av ordet ”keration” som är grekiska för Johannesbrödsträdets frön. Dessa frön, som är förvånansvärt enhetliga i vikt, användes som motvikt vid handel med guld och diamanter i forntida civilisationer. Ett frö motsvarade en carat.

Många tror att en 1-carats diamant kostar exakt dubbelt så mycket som en 1/2-carats diamant. Så är inte fallet. Eftersom större diamanter är mer sällsynta i naturen kostar en 1-carats diamant mycket mer än dubbelt så mycket som en 1/2-carat diamant, förutsatt att färg, klarhet och slipning förblir desamma.

Klarhet

klarhetsskala för diamanter

Diamanter har ofta naturliga små fläckar. Dessa små partiklar och ojämnheter bildas då mineraler eller små frakturer innesluts i diamanten då den bildas i jorden. När ljuset träffar en diamant reflekteras och bryts det. Om något bryter flödet av ljuset inne i diamanten, såsom en mineralpartikel, kommer en del av ljuset som reflekteras gå förlorad. De flesta inneslutningar och partiklar är inte synliga för blotta ögat utan måste ses med förstoringsglas.

Inneslutningar rankas på en skala av klarhet från FL (flawless) - helt felfria, till I- egenskaper synliga med blotta ögat. Denna metod bedömer och värderar diamantens storlek, typ och placering av ”födelsemärken” och kräver ett tränat öga.

För att kunna se och bedöma inneslutningarna använder gemmologer förstorande lupp. Detta verktyg gör att man kan se diamanten 10 gånger större än dess faktiska storlek, men även med en lupp, kan det vara mycket svårt att upptäcka födelsemärken inom intervallet VVS (very, very slightly included – mycket obetydlig inneslutning) till VS (very slightly included – obetydlig inneslutning). Det är först när en diamant är graderad "I" som det är möjligt att se födelsemärken med blotta ögat.

Vad är skillnaden mellan VVS1 och VVS2 eller SI 1 och SI 2? Siffrorna motsvarar nivåer inom respektive klass. 1:orna är renare (har färre eller mindre inneslutningar) än 2:orna. Detta system möjliggör mer exakt klassificering.

Precis som med riktiga födelsemärken är inneslutningar av olika form och karaktär såsom kristaller, moln eller fjädrar. Dessa egenheter spelar en viss roll i en diamants övergripande karaktär. Majoriteten av dessa naturliga födelsemärken är osynliga för blotta ögat, men de påverkar ändå hur ljuset reflekteras och bryts i stenen. Diamanter som är helt fria från inneslutningar är extremt ovanliga och klassas FL (flawless) - helt felfria. Var inneslutningen är placerad i diamanten kan också påverka dess värde. Det kan vara svårt att se någon påtaglig skillnad mellan en SI 1 och en SI 2, men faktorer som antal, storlek, klarhet, form och placering tas i beaktande när man värderar inneslutningar. En montering/infattning kan dölja en inneslutning i en diamant utan att påverka dess skönhet, men skulle inneslutningen finnas i mitten eller högst upp i en diamant kan den påverka spridningen av ljuset och till och med göra diamanten mindre skinande och gnistrande.

 

© 1999-2024 Kodega™