Österreich United States Deutschland Schweiz Sverige
Telefon 08 216315
Internationellt +46(0)8 216315
[email protected]

Sekretess avtal (Privacy Policy)

Introduktion

 • Vi på Kodega strävar efter att respektera din integritet online samt tillgodose ditt behov av lämpligt skydd och hantering av all personlig identifierbar information som du delar med oss.

 • Kodega har etablerat denna policy för online-integritet så att du kan förstå vilken omsorg vi ämnar att behandla dina personuppgifter med.

 • Personuppgifter innebär all information som kan användas för att identifiera en individ med, inklusive ett för- och efternamn, en hemadress eller annan adress som kopplas till individen och en epost-adress eller annan kontaktinformation som kopplas till individens hem eller jobb. Du kan besöka Kodegas hemsidor utan att behöva utelämna någon personlig information.

 • Om du väljer att förse oss med personlig information på webben så kan vi överföra den informationen inom Kodega eller till Kodegas tredjepartsleverantörer i andra länder och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktion runt om i världen.

 • Kodega strävar efter att följa alla lämpliga lagar runt om i världen som är utformade för att skydda din integritet. Även om den rättsliga kraven kan skiljas från land till land, avser Kodega att följa de principer som anges i denna policy för online-integritet vid överföring av din personliga information från ditt land till länder som kanske inte kräver en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Med andra ord är vårt mål att erbjuda skydd för din personliga information oavsett var personuppgifterna samlas in, överförs eller sparas.

”The Information Commissioner's Office”

 • ”The Information Commissioner's Office” är Storbritanniens oberoende myndighet som är inrättad för att främja tillgång till officiell information och för att skydda personlig information.

 • Kodega (systerbolag till Wedding Rings Direct) är registrerade hos ICO med registreringsnumret Z9960380.

 • ICO's webbsida är www.ico.gov.uk

Cookies

 • Några av våra webbsidor använder cookies och andra spårningsmetoder. En ”cookie” är en liten textfil som kan användas för att till exempel samla in information om aktiviteten på en webbplats. Några cookies och andra tekniker kan användas för att återkalla de personuppgifter som tidigare angetts av en webbanvändare. Du kan kontrollera cookies för majoriteten av webbläsare genom att inte acceptera dem och att bort existerande cookies.

 • Du kan ställa in de flesta webbläsare till att meddela dig om du får en cookie, eller så kan du välja att blockera cookies i din webbläsare. Vänligen observera att om du väljer att radera eller blockera cookies så kanske du inte kan se vissa delar av en webbplats och kan behöva skriva in ditt användarnamn och lösenord för att logga in.

 • Spårningsmetoder kan registrera information som internetdomän och värdnamn, IP adresser, webbläsare och operativsystem, klickmönster samt datum och tider som webbplatser öppnas och används. Vår användning av cookies och andra spårningsmetoder för att vi kan förbättra vår webbplats och din webbupplevelse. Vi kan även analysera information som inte innehåller personuppgifter för trender och statistik.

För att skydda din integritet har vi antagit följande  principer:

Observera

När Kodega samlar in personuppgifter på webben, avser vi att publicera ett syfte om varför den personliga informationen kommer att samlas in och om vi planerar att dela sådana kontaktuppgifter utanför Kodega eller till de som arbetar på Kodega. Kodega har inte som avsikt att sprida personuppgifter utan ditt medgivande till tredje part som inte är bundna att agera på Kodegas vägnar om inte sådan överföring krävs enligt lag.

Val

Du kan välja om du vill uppge personuppgifter till Kodega. Meddelandet vi ämnar att publicera i samband med när vi samlar in personuppgifter på webben bör hjälpa dig att göra detta val. Om du inte väljer att uppge de personuppgifter vi begär så kan du ändå besöka de flesta Kodega-sidor, men du kanske inte kan komma åt vissa alternativ, erbjudanden och tjänster som innebär vår interaktion med dig. Om du väljer att ha en relation med Kodega, såsom ett avtal eller annan affärsrelation eller partnerskap så kommer vi naturligtvis att fortsätta kontakta dig i samband med den affärsrelationen.

Säkerhet

Varthän dina personuppgifter finns inom Kodega eller för dess räkning så kommer vi att vidta rimliga och lämpliga och rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter du delar med oss från obehörig åtkomst eller utelämnande.

Tillgång

I den mån du förser oss med personlig information så vill Kodega att upprätthålla att korrekta uppgifter är angivna. Vårt mål är att kunna erbjuda ett sätt att kontakta Kodega om du skulle behöva uppdatera eller korrigera dessa uppgifter. Om angivna medel av någon anledning skulle vara otillgängliga så kan du skicka uppdateringar och korrektioner av dina personuppgifter till [email protected] (engelsktalande kundtjänst) och vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att integrera de förändringarna i din personliga information så snart vi har möjligheten för detta.

Tredjepartsleverantörer

Vissa tjänster som finns på Kodega tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Kodega kan ge ut information, inklusive personuppgifter, som Kodega har samlat in på webben till tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att leverera program, produkter, information och tjänster. Tjänsteleverantörerna är dessutom ett viktigt medel som Kodega bibehåller i sin webbplats och e-postlistor.  Kodega kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredjepartsleverantörer är skyldiga att skydda personuppgifter på Kodegas räkning. Kodega har inte för avsikt att sprida personuppgifter utan ditt medgivande till tredje part som inte är bundna att agera på Kodegas vägnar om inte sådan överföring krävs enligt lag. På samma sätt är det mot Kodegas policy att sälja personuppgifter insamlade på webben utan samtycke.

Barn

Kodega är inte strukturerat att locka barn. Därför tänker vi inte samla in personlig information från någon som vi vet är under 13 år.

Vårt åtagande

Att skydda din integritet på nätet är ett område som utvecklas ständigt och Kodegas webbplatser utvecklas ständigt i takt med detta för att möta dessa krav. Om du har några kommentarer eller frågor angående vår policy för online-integritet, kontakta oss på [email protected]. Även om vi inte kan garantera perfektion gällande integriteten så kommer vi att ta varje fall och göra det bästa vi kan av det så snabbt vi kan.

Samtycke

Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i vår policy for online-integritet och Kodegas behandling av personuppgifter för de syften som anges ovan samt den förklarande delen om hur Kodega samlar in personuppgifter på webben. Om online-integritetspolicy ändras så kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa förändringar kommer till din uppmärksamhet genom att publicera alla förändringar tydligt på vår webbplats under en rimlig tid.

Klagomål

Om du har klagomål när det gäller vår integritetspolicy eller om du anser att vi på ett felaktigt sätt kan ha hanterat din personliga information, kontakta oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen som finns under ”Kontakta oss” längst ner på denna sida.

© 1999-2024 Kodega™